Chemical engineering

Rate this post

@chemical_enjenring
حاوی فیلم های آموزشی عالی و تمرین های خوب
ارزیابی: بسیار عالی

شبیه‌سازی مهندسی شیمی

Rate this post

@simulation_engineering
کانالی تازه تاسیس، که شروع نشانگر رشد خوب آن است
ارزیابی: بسیارخوب

Chemical engineering

Rate this post

@chemical_engineeriing
حاوی فیلم های آموزشی عالی و تمرین های خوب
ارزیابی: بسیار عالی

آموزش نرم افزار hysys

Rate this post

@APF_CO_hysys
حاوی حدود 60 تمرین خوب برای تسلط نسبی بر نرم افزار و حاوی فیلم های آموزشی قوی
ارزیابی: بسیارخوب

شبیه سازی پروژه با Hysys

Rate this post

@hysysproje
حاوی انواع مثال های حل شده و علی الخصوص فیلم های آموزشی
ارزیابی: عالی

مهندسی فرآیند

Rate this post

@processeng
دارای کتب آموزشی انگلیسی معتبر و معرفی کتاب هاب مربوط به نرم افزار ها و دری های مربوط به گرایش طراحی فرآیند
ارزیابی: خوب