درخواست همکاری با گروه شبیه‌سازان امیرکبیر

همکاری با شبیه سازان امیرکبیر

دوستانی که توانایی :

1-انجام پروژه های شبیه سازی

2- تولید محتوای آموزشی

 دست همکاری آنها را می فشاریم

09022113687