شبیه سازی CFD گذرا از یک وسیله نقلیه هوایی شخصی VTOL

شبیه سازی CFD گذرا از یک وسیله نقلیه هوایی شخصی VTOL

Rate this post

شبیه سازی CFD گذرا از یک وسیله نقلیه هوایی شخصی VTOL

شبیه سازی شیشه جلو اتومبیل در حین بارش باران

شبیه سازی شیشه جلو اتومبیل در حین بارش باران

Rate this post

شبیه سازی شیشه جلو اتومبیل در حین بارش باران

شبیه سازی گردو خاک ناشی از ترمز در قطار

شبیه سازی گرد و خاک ناشی از ترمز در قطار

Rate this post

شبیه سازی گرد و خاک ناشی از ترمز در قطار

شبیه سازی باز کردن درب یخچال در SIMULIA XFlow

شبیه سازی باز کردن درب یخچال در SIMULIA XFlow

Rate this post

شبیه سازی باز کردن درب یخچال در SIMULIA XFlow

شبیه سازی خنک کننده زیرزمینی

شبیه سازی خنک کننده زیرزمینی

Rate this post

شبیه سازی خنک کننده زیرزمینی SAME DEUTZ-FAHR 9 Series با استفاده از Simulia PowerFLOW

شبیه سازی و بررسی صنایع سنگین کاوازاکی (KHI)

شبیه سازی و بررسی صنایع سنگین کاوازاکی (KHI)

Rate this post

شبیه سازی و بررسی صنایع سنگین کاوازاکی (KHI)

شبیه سازی حرکت چرخ های چرخان موتور سیکلت

شبیه سازی حرکت چرخ های چرخان موتور سیکلت

Rate this post

شبیه سازی حرکت چرخ های چرخان موتور سیکلت

تسریع نوآوری با شبیه سازی واقع گرایانه

تسریع نوآوری با شبیه سازی واقع گرایانه

Rate this post

تسریع نوآوری با شبیه سازی واقع گرایانه

شبیه سازی جسم چند بادی با استفاده از نرم افزار سیم پک

شبیه سازی جسم چند بادی با استفاده از نرم افزار سیم پک

Rate this post

شبیه سازی جسم چند بادی با استفاده از نرم افزار سیم پک

شبیه سازی، تحلیل و بررسی قالب پخت طراحی شده در نرم افزار سالیدورک

شبیه سازی، تحلیل و بررسی قالب پخت طراحی شده در نرم افزار سالیدورک

Rate this post

شبیه سازی، تحلیل و بررسی قالب پخت طراحی شده در نرم افزار سالیدورک

شبیه سازی یک جدا کننده لاستیک طراحی شده در سالیدورکس و آباکوس

شبیه سازی یک جدا کننده لاستیک طراحی شده در سالیدورکس و آباکوس

Rate this post

شبیه سازی یک جدا کننده لاستیک طراحی شده در سالیدورکس و آباکوس

شبیه سازی نوار خمشی طراحی شده در سالیدورکس و آباکوس

شبیه سازی نوار خمشی طراحی شده در سالیدورکس و آباکوس

Rate this post

شبیه سازی نوار خمشی طراحی شده در سالیدورکس و آباکوس

بررسی دوام

بررسی دوام

Rate this post

بررسی دوام با استفاده از آنالیز میل لنگ در نرم افزار ها Simpack ، Abaqus ، Tosca و Fe-safe

بررسی راحتی کابین خودرو از نظر حرارتی ، آیرودینامیکی

بررسی راحتی کابین خودرو از نظر حرارتی ، آیرودینامیکی

Rate this post

بررسی راحتی کابین خودرو از نظر حرارتی ، آیرودینامیکی

تحلیل و شبیه سازی کابین هلیکوپتر HVAC با استفاده از SIMULIA Xflow

تحلیل و شبیه سازی کابین هلیکوپتر HVAC با استفاده از SIMULIA Xflow

Rate this post

تحلیل و شبیه سازی کابین هلیکوپتر HVAC با استفاده از SIMULIA Xflow

بررسی کاتالوگ چندگانه ماژول خنک کننده موتور

بررسی کاتالوگ چندگانه ماژول خنک کننده موتور

Rate this post

بررسی کاتالوگ چندگانه ماژول خنک کننده موتور

بررسی کاتالوگ چندگانه ماژول خنک کننده موتور

بررسی کاتالوگ چندگانه ماژول خنک کننده موتور

Rate this post

بررسی کاتالوگ چندگانه ماژول خنک کننده موتور

جریان هوا خنک کننده باتری برای موتور الکتریکی

جریان هوا خنک کننده باتری برای موتور الکتریکی

Rate this post

جریان هوا خنک کننده باتری برای موتور الکتریکی

شبیه سازی مفصل بدن یک صندلی خروجی با استفاده از SIMULIA Xflow

شبیه سازی مفصل بدن یک صندلی خروجی با استفاده از SIMULIA Xflow

Rate this post

شبیه سازی مفصل بدن یک صندلی خروجی با استفاده از SIMULIA Xflow

شبیه سازی تحلیل هسته مجازی با استفاده از DigitalROCK

شبیه سازی تحلیل هسته مجازی با استفاده از DigitalROCK

Rate this post

شبیه سازی تحلیل هسته مجازی با استفاده از DigitalROCK

شبیه سازی واقع گرایانه برای دستگاه های پزشکی

شبیه سازی واقع گرایانه برای دستگاه های پزشکی

Rate this post

شبیه سازی واقع گرایانه برای دستگاه های پزشکی

مهندسی و صدور گواهینامه آنتن

مهندسی و صدور گواهینامه آنتن

Rate this post

مهندسی و صدور گواهینامه آنتن _ راه حل های SIMULIA برای الکترونیک جهانی مصرفی

تحلیل نحوه انجام تحلیل استاتیک یک پرتو خمیده در آباکوس به زبان اصلی

تحلیل استاتیکی یک پرتو خمیده در آباکوس

Rate this post

در این ویدیو به نحوه انجام تحلیل استاتیک یک پرتو خمیده در آباکوس پرداخته شده است. این ویدئو را برای آموزش آباکوس پیشنهاد می شود مشاهده فرمایید.

فشار خم تحت سه نقطه

تحلیل فشار خم تحت سه نقطه در آباکوس

Rate this post

در این ویدیو به بررسی و تحلیل فشار خم تحت سه نقطه پرداخته شده است. این ویدئو را برای آموزش آباکوس پیشنهاد می شود مشاهده فرمایید.

تحلیل جعبه آموزش توبولار جعبه

تحلیل جعبه آموزش توبولار جعبه (حرکت ضربه ای تحریک شده به دیوار صلب)در آباکوس

Rate this post

در این ویدیو به بررسی و جعبه آموزش توبولار جعبه (حرکت ضربه ای تحریک شده به دیوار صلب) پرداخته شده است. این ویدئو را برای آموزش آباکوس پیشنهاد می شود مشاهده فرمایید.

تحلیل لوله لاستیکی با فشار مرحله ای

تحلیل لوله لاستیکی با فشار مرحله ای در آباکوس

Rate this post

در این ویدیو به بررسی و تحلیل لوله لاستیکی با  فشار مرحله ای پرداخته شده است. این ویدئو را برای آموزش آباکوس پیشنهاد می شود مشاهده فرمایید.

تجزیه و تحلیل معین از یک میله

تجزیه و تحلیل معین از یک میله در آباکوس

Rate this post

در این ویدیو به بررسی و تحلیل معین از یک میله پرداخته شده است. این ویدئو را برای آموزش آباکوس پیشنهاد می شود مشاهده فرمایید.

تجزیه و تحلیل ساختاری یک براکت

تجزیه و تحلیل ساختاری یک براکت در آباکوس

Rate this post

در این ویدیو به بررسی و تحلیل ساختاری یک براکت پرداخته شده است. این ویدئو را برای آموزش آباکوس پیشنهاد می شود مشاهده فرمایید.

تجزیه و تحلیل تیر های تی شکل

تجزیه و تحلیل تیر های T شکل در آباکوس

Rate this post

در این ویدیو به بررسی و تحلیل تیر های T شکل پرداخته شده است. این ویدئو یکی از کامل ترین مثال های تصویری سایت شبیه سازان می باشد.

تجزیه و تحلیل آچار و پیچ

تجزیه و تحلیل آچار و پیچ در آباکوس

Rate this post

در این ویدیو به بررسی و تحلیل آچار و پیچ پرداخته شده است. این ویدئو شامل مراحل طراحی و منتاژ (assembly) می باشد.

تجزیه و تحلیل buckling از قسمت تو خالی در آباکوس به زبان اصلی

تجزیه و تحلیل buckling از قسمت تو خالی در آباکوس

Rate this post

در این ویدیو به بررسی و تحلیل buckling از قسمت تو خالی پرداخته شده است. این ویدئو کامل است از مرحله طراحی تا خروجی نهایی و تحلیل آن.

بررسی گام به گام انتقال حرارت در آباکوس به زبان اصلی

بررسی گام به گام انتقال حرارت در آباکوس

Rate this post

در این ویدیو به بررسی و تحلیل انتقال حرارت در یک تیر پرداخته شده است. از مرحله طراحی تا خروجی نهایی و تحلیل آن.