انجام پروژه گلوبال مپر Global Mapper

گلوبال مپر – Global Mapper

Rate this post

یکی از نرم افزارهای پرکاربرد در علوم نقشه برداری و GIS است. این برنامه کاربرد آسانتری نسبت به سایر برنامه های نقشه برداری و GIS دارد.