4.9/5 - (118 امتیاز)

لیست ابر رایانه های ایران

امروزه بهره گیری از قابلیت محاسباتی ابررایانه ها ایران در تحقیقات علمی و پژوهش های محاسباتی، اهمیت روز افزونی پیدا کرده است؛ ساخت ابر رایانه با استفاده از مفهوم پردازش موازی یکی از اقدامات موثر در این حوزه است. به اجرای همزمان برنامه‌ای که به بخش‌های کوچکتری تقسیم شده باشد، بر روی چند پردازنده جهت دستیابی به سرعت بیشتر را پردازش موازی یا رایانش موازی می‌گویند. فرایند حل مسئله را می‌توان به زیروظایف کوچکتری تقسیم نمود که با اجرای همزمان آن ها و هماهنگ کردن، مسئله اصلی در زمان کوتاه تری حل می‌شود. کاهش زمان محاسبه، امکان حل مسایل بزرگتر، غلبه بر محدودیت های حافظه، صرفه اقتصادی و استفاده از فناوری‌های روز از جمله مهمترین مزیت هایی است که برای پردازش موازی نسبت به پردازش سریال برشمرده می شود. تاکنون 6 مرکزرایانه های ایران: 1-شرکت رایانش سریع هزاره ایرانیان، 2-مرکز پردازش سریع پژوهشگاه دانش های بنیادی، 3-شرکت هوشمند آرنا سورین  4-شرکت راهکار آینده زمین و 5-مرکز پردازش سریع دانشگاه صنعتی شریف 6-ابررایانه ملی سیمرغ به عنوان مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، خدمات این حوزه از فناوری های راهبردی را به پژوهشگران متقاضی ارائه می دهند که اطلاعات تماس این مراکز در ادامه آمده است.
شایان ذکر است پژوهشگران دارای اعتبار استفاده از خدمات آزمایشگاهی، با استفاده از اعتبار (گرنت) خود می توانند  از خدمات پردازش موازی قابل ارائه توسط مراکز مذکور بهره مند شوند.

1- خدمات پردازش موازی شرکت شبیه سازان امیرکبیر (ارزانترین ها)

برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از نحوه دریافت خدمات پردازش موازی، به اینجا مراجعه نمایید.

تعرفه خدمات پردازش موازی این شرکت از اینجا قابل مشاهده است.

09021145350

←  اجاره ابر رایانه  →
اینجا کلیک کنید

2- خدمات ابر رایانه شرکت رایانش سریع هزاره ایران یان:

برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی ابر رایانه از نحوه دریافت خدمات پردازش موازی، به اینجا مراجعه نمایید.

تعرفه خدمات پردازش موازی این شرکت از اینجا قابل مشاهده است.

3- خدمات مرکز پردازش سریع پژوهشگاه دانش های بنیادی:

فایل راهنمای استفاده از سامانه مرکز پردازش سریع پژوهشگاه دانش های بنیادی از اینجا قابل دریافت است.

تعرفه خدمات پردازش موازی مرکز پردازش سریع پژوهشگاه دانش های بنیادی از اینجا قابل دریافت می باشد.

پژوهشگاه دانش های بنیادی

4- خدمات پردازش موازی شرکت هوشمند آرنا سورین:

فایل راهنمای استفاده از سامانه پردازش موازی شرکت هوشمند آرنا سورین از اینجا قابل دریافت است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و آگاهی از هزینه خدمات به اینجا مراجعه نمایید.

شرکت هوشمند آرنا سورین
www.Surin-co.ir

5- خدمات پردازش موازی شرکت راهکار آینده زمین:

برای دریافت اطلاعات بیشتر و آگاهی از هزینه خدمات ابر رایانه به اینجا مراجعه نمایید.

شرکت راهکار آینده زمین

6- مرکز پردازش سریع دانشگاه صنعتی شریف:

برای دریافت اطلاعات بیشتر و آگاهی از هزینه خدمات به اینجا مراجعه نمایید.

Hpc.sharif.edu

hpc@sharif.edu

021-66022365

7- ابررایانه ملی ایران – سیمرغ: 

برای دریافت اطلاعات بیشتر و آگاهی از هزینه خدمات به اینجا مراجعه نمایید.

simorgh.cloud

hpcstaff@aut.ac.ir

02166479622

منبع:

www.labsnet.ir

اجاره ابر رایانه   →

اینجا کلیک کنید

8- ابررایانه های دانشگاه ها

مرکز ابررایانه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 

مرکز ابر رایانه دانشگاه شریف 

مرکز ابر رایانه دانشگاه حکیم سبزواری 

مرکز ابر رایانه دانشگاه اراک 

مرکز ابررایانه دانشگاه کردستان 

مرکز ابر رایانه دانشگاه کاشان 

مرکز ابر رایانه دانشگاه قم 

مرکز ابر رایانه دانشگاه صنعتی شاهرود 

مرکز ابررایانه دانشگاه صنعتی اصفهان 

مرکز ابر رایانه دانشگاه شیراز 

مرکز ابر رایانه دانشگاه شهید چمران اهواز 

مرکز ابررایانه دانشگاه سمنان 

مرکز ابر رایانه دانشگاه بین المللی امام خمینی 

مرکز ابر رایانه دانشگاه ارومیه 

مرکز ابر رایانه دانشگاه فردوسی مشهد 

مرکز ابر رایانه دانشگاه علم و صنعت 

مرکز ابر رایانه دانشگاه تهران 

ابر رایانه شبیه سازان امیرکبیر