PTC MathCAD

Mathcad

Mathcad نرم افزار رایانه ای است که در درجه اول برای تأیید ، اعتبارسنجی ، مستندسازی و استفاده مجدد از محاسبات مهندسی در نظر گرفته شده است. Mathcad توسط مهندسین و دانشمندان در رشته های مختلف استفاده می شود – غالباً مهندسی مکانیک برق و مهندسی عمران.

Mathcad   یکی از نرم افزارهای تخصصی مشهور و فوق العاده برای مهندسان و تمامی افرادی است که به نحوی با ریاضیات به نحوی به صورت علمی و کاربردی وطراحی سروکار دارند، می باشد.این نرم افزار بیش از دو دهه است مورد استفاده ی بیش از چندین میلیون نفر است که در قیاس با قیمت بالای آن این تعداد کاربر بسیار زیاد است.

در این نرم فزار می توان به طور همزمان هم به طراحی و نقشه ریزی وهم به انجام محاسبات ریاضی بااستفاده از ابزارهای هوشمند و بسیار قدرتمند پرداخت. Mathcad   دارای صدها عملگر و محاسبه گرهای درونی برای حل مسایل تخصصی است به علاوه قادر به تبدیل خودکار واحدهای مختلف و اجرا وتشکیل اسکالرها و بردارها و ماتریس های مختلف ریاضی می باشد.

Mathcad علاوه بر اینکه مانند یک ماشین حساب در انجام محاسبات عمل می‌کند، امکان کشیدن توابع دو بعدی و سه بعدی را نیز فراهم نموده است.کلمات کلیدی: مثکد، mathcad، دانلود Ptc mathcad prime ، دانلود مث کد ، دانلود مثکد ، دانلود مت کد ، دانلود نرم افزار mathcad ، نرم افزار mathcad ، دانلود نرم افزار Mathcad