Meteonorm

Meteonorm

نرم افزاری کم نظیر جهت تولید داده های هواشناسی برای اقلیم های و نقاط جغرافیایی مختلف دنیا است. با استفاده از این برنامه میتوانید اطلاعات هواشناسی هر نقطه ای از زمین را دریافت کنید و در برنامه های مرتبط استفاده کنید. به عنوان مثال اطلاعاتی همچون، دمای هوا در ساعات مختلف روز و شب، شدت تابش نور خورشید، میزان رطوبت و خشکی هوا، نوع آب و هوا و اقلیم منطقه و بسیاری از پارامترهای آب و هوایی دیگر. این اطلاعات با فرمتهای مختلفی در دسترس است. این اطلاعات را میتوانیم در سایر نرم افزارهای شبیه سازی فتوولتائیک، انرژی خورشیدی و یا ساختمان سازی استفاده کرد.  این برنامه اطلاعات خود را از 8325 ایسنگاه هواشناسی معتبر، 5 ماهواره هواشناسی و 30 سال تجربه دریافت میکند. وقتی این سه فاکتور در کنار هم قرار میگرند از بابت اعتبار برنامه جای هیچ شک و شبهه ای باقی نمی ماند.

یکی از ویژگی های مهم Meteonorm دادن اطلاعات لازم در بازه های زمانی در حد دقیقه است. شما میتوانید پارامترهای هواشناسی مورد نظرتان را انتخاب کنید و نتایج را در بازه های زمانی ماهانه، ساعتی و یا دقیقه ای دریافت کنید که این نشان از دقت بالای برنامه است. نکته بعدی بخش اطلاعات آنلاین برنامه است که در این قسمت جدیدترین اطلاعات هواشناسی اقلیم مورد نظر در اختیار کاربر قرار میگیرد. گذشته از این کاربران قادر هستند تاریخچه اطلاعاتی یک منطقه جغرافیایی خاص را در گذر زمان مشاهده کنند. این اطلاعات جهت پیش بینی روند تغییرات آب و هوایی بسیار کاربرد خواهد داشت. و در نهایت مزیت کلیدی این برنامه تعداد بسیار بالای فرمتهای خروجی آن است. شما میتوانید داده ها را با فرمتهای مختلف اکسل، CSV,  TMY2, TMY3, EPW, PVSol, PVSyst, Polysun و … دریافت نمایید. این فرمتها شامل تمامی موارد مورد نیاز در نرم افزارهای مرتبط میباشد.
کلمات کلیدی : متونورم ، Meteonorm ، دانلود متونورم ، دانلود نرم افزار meteonorm ، دانلود meteonorm ، معرفی نرم افزار meteonorm ، نرم افزار meteonorm چیست ، کاربرد متنرم ، نرم افزار متونورم