سفارش انجام پروژه مسترکم Mastercam

Mastercam

Mastercam (همچنین MasterCAM) مجموعه ای از کاربردهای تولید رایانه (CAM) و برنامه های نرم افزاری CAD / CAM است.
مجموعه جامع ابزارهای از پیش تعریف شده Mastercam – شامل کانتور ، مته ، جیب ، صورت ، آسیاب پوست ، حکاکی ، سرعت زیاد سطح ، چند محوره پیشرفته و بسیاری موارد دیگر – ماشین سازان را قادر می سازد تا قطعات را به صورت دقیق و دقیق برش دهند. کاربران Mastercam می توانند با استفاده از یکی از بسیاری از تعاریف ماشین و عرضه شده ، قطعات ایجاد و برش دهند ، یا می توانند از ابزارهای پیشرفته Mastercam برای ایجاد تعاریف سفارشی شده خود استفاده کنند

منبع

www.en.wikipedia.org