BOUML

BOUML

BOUML یک طراح نمودار یکپارچه مدل سازی زبان (UML) است. این برنامه در ++C  و Qt ، چند زبانه است ، و از تولید کد و مهندسی معکوس کد پشتیبانی می کند. نسخه های قبل از نسخه 4.23 نرم افزار رایگان با مجوز عمومی GNU)GPL) است که دارای مجوز است. BOUML 5 تا 6.12 نرم افزار اختصاصی است. BOUML 7 و بعد از آن نرم افزار رایگان است.تولید کد و مهندسی معکوس
BOUML می تواند به طور خودکار کدی را از نمودارهای کلاس UML تولید کند و آنها را از کد منبع موجود با استفاده از زبانهای زیر بازسازی کند: C ++ ، Java ، PHP و MYSQL. همچنین می تواند برای Python و IDL کدی تولید کند اما مدل UML را برای این زبانها استخراج نمی کند.کلمات کلیدی : بومل ، BOUML ، دانلود نرم افزار bouml ، معرفی نرم افزار bouml ، دانلود bouml ، کاربرد bouml ، کاربرد نرم افزار boumlBOUML