انتخاب معادله حالت ترمودینامیکی و مدل اکتیویته (fluid package) مناسب در نرم‌افزاز Aspen HYSYS

همان طور که می دانیم، نرم افزار Aspen Hysys جزو قوی ترین نرم افزار های شبیه سازی فرآیند های مهندسی شیمی، به خصوص فرآیندهای نفت و گاز و پتروشیمی می باشد.
در این نرم افزار، زمانی که اطلاعات ورودی وارد می شود، شما باید برای اینکه اطلاعات خروجی تان را دریافت کنید از معادلات و مدل های ترمودینامیکی مناسب استفاده کنید. معادلات و مدل هایی که متناسب با کل اجزای سیستم شما باشد.
به این منظور سعی می شود که اطلاعات سودمندی در اینجا برای شما عزیزان ارائه شود.
توجه کنید که ما ناچار هستیم که از معادلات و مدل های مختلف استفاده کنیم. زیرا انواع مخلوط های شیمیایی که ما با آنها سروکار داریم، عمدتا غیر ایده آل هستند، مثلا ما نمیتوانیم برای آب همان معادله حالتی را استفاده کنیم که برای مخلوطی از هیدروکربن استفاده می کنیم!
جدول زیر، که تهیه شده در شرکت شبیه سازان امیرکبیر می باشد به شما کمک می کند که بتوانید معادله حالت صحیحی را برگزینید:

و اما جدول زیر نشان دهنده پرکاربردترین مدل هایی می باشد که در انواع فرآیندها استفاده می شود و با یک نگاه اطلاعات سودمندی را دراختیاز می گذارد: