Edraw MindMaster

MindMaster یک نرم افزار نقشه برداری متقاطع و چند منظوره است که به تازگی توسط Edrawsoft منتشر شده است. این برنامه راه حل های موثر پیاده سازی نقشه درون ذهن  ، مدیریت دانش ، برنامه ریزی تجاری ، یادداشت برداری و مدیریت پروژه را فراهم می کند.

منبع

www.edraw-mindmaster.soft112.com