آموزش طراحی گام به گام چند رآکتور پشت سر هم

آموزش طراحی گام به گام چند رآکتور پشت سر هم

Rate this post

این تمرین شما را یاری میدهد تا با افزودن انواع و اقسام واکنش های شیمیایی و طراحی رآکتور مربوط به آنها در نرم افزار Aspen Hysys آشنا شوید.

shortcut culomn

طراحی رآکتور CSTR

Rate this post

این رآکتور به صورت عمده در صنعت استفاده می شود و اغلب برای فاز مایع کاربرد دارد. نکته ای که در این رآکتور بسیار حائز اهمیت است این است که در حالت ایده آل به دلیل اینکه رآکتور دارای همزن می باشد، مواد داخل رآکتور به صورت همگن هستند، مشخصات مواد در داخل رآکتور و خروجی یکسان است و همچنین هیچ گونه تغییراتی اعمّ از تغییرات دما و غلظت در داخل رآکتور وجود نخواهد داشت.

طراحی رآکتور درصد تبدیل(Conversion)

طراحی رآکتور درصد تبدیل (Conversion)

Rate this post

از این رآکتور در طراحی واکنش هایی استفاده می شود که میزان تبدیل یکی از واکنش دهنده ها اهمیت داشته باشد. به عبارت بهتر، طراحی این رآکتور بدون در نظر گرفتن دیگر جزئیات، صرفا با در نظر گرفتن درصد تبدیل یکی از مواد واکنش دهنده، انجام می پذیرد. مراحل طراحی این رآکتور، طی مثال زیر، توضیح داده خواهد شد.