نیومکا فاین مارین – NUMECA FINE/Marine

Rate this post

NUMECA Fine/Marine یک محیط نرم افزاری CFD یکپارچه برای شبیه سازی جریانهای تک فاز و چندفاز در اطراف هر نوع کشتی، قایق یا قایق بادبانی می باشد. رابط کاربری گرافیکی قدرتمند و سفارشی نرم افزار ، کاربر را به کل فرایند شبیه سازی هدایت می کند و ویژگی های اختصاصی دریایی را با هم ادغام می کند