انجام پروژه امیرا ویزیج ایمیجینگ Amira Visage Imaging

ویسیج ایمیجینگ امیرا – Visage Imaging Amira

5/5 - (1 امتیاز)

  نرم افزاری برجسته که حتی بیش از خواسته های مورد نیاز شما برای کار با داده های تصویری بالینی و یا کلینیکی، داده های هسته ای، تصاویر میکروسکپی الکترونی یا اپتیکی، مدل‌های مولکولی، شبیه سازی داده‌ها روی مدل‌های عناصر محدود و همه نوع از تصاویر چند بعدی، بردارها، داده های هندسی و …می‌باشد.