انجام پروژه اتودسک ریکپ AutoDesk RECAP

Autodesk ReCap Pro

Autodesk ReCap Pro به طراحان و مهندسان کمک می کند تا قدرت ضبط واقعیت را با اندازه گیری بهتر ، نشانه گذاری پیشرفته ، همکاری بیشتر ، جستجو و ثبت خودکار به دست آورند.

منبع

www.imaginit.com