Rate this post

Quantitative Analysis for Management

Quantitative Analysis for Management

نرم افزار Quantitative Analysis for Management یک نرم افزار مربوط به رشته صنایع می باشد. این نرم افزار که به اختصار QM نامیده می شود یک برنامه برای حل مسائل برنامه ریزی خطی می باشد.

Quantitative Analysis for Management

کلمات کلیدی : کوانتیتیو آنالیز فور منیجمنت ، Quantitative Analysis for Management ، دانلود نرم افزار quantitative analysis for management ، نرم افزار quantitative analysis for management چیست

Quantitative Analysis for Management