CADfix

CADfix

CADfix ابزای مناسب جهت ویرایش، تبدیل و ساده سازی فایلهای CAD است. همیشه برای بازکردن و اصلاح این فایلها نیازی به استفاده از برنامه های سنگین و تخصصی نیست. گاهی اوقات نیازمند اصلاحات جزئی و تغییرات سریع بر روی این دسته از فایلها هستیم. شاید بخواهیم مشکلات موجود در این فایلها را برطرف کنیم و یا با فرمتهای دیگری خروجی بگیریم. در این شرایط CADfix به عنوان یک راه حل ایده مطرح میشود. گاهی اوقات باز شدن یک فایل CAD در تعدادی از نرم افزارهای مهندسی مشروط به اعمال تغییرات و وجود شرایط لازم میباشد، این موضوع را میتوانید به کمک این برنامه حل و فصل کنید. کافی است تا فایل مورد نظر را در داخل این برنامه باز کنید و تغییرات مورد نیاز را اعمال کنید و در نهایت خروجی مورد نظرتان را بگیرید.

یکی از ویژگی های جالب این محصول امکان ساده سازی فایلهای CAD سه بعدی است. این فایلها معمولا Feature-Base هستند. به کمک CADfix حذف و ساده سازی این فیچرها بسیار آسان است. این نرم افزار قادر است حتی فایلهای سنگین و با جزئیات بالا را باز کند و با تحلیل هندسه آنها شرایط را برای تغییرات مورد نظر شما فراهم کند. یکی از مهمترین کاربردهای این برنامه قابل استفاده کردن فایلهای CAD در نرم افزارهای قدیمی CAD, CAM, CAE است. توصیه میکنیم این محصول را به عنوان یک ابزار ساده و کارامد در کنار سایر نرم افزارهای تخصصی داشته باشید تا برای تغییرات و تطابقهای ساده نیازمند رجوع به نرم افزارهای سنگین مهندسی نباشید.

امکانات و ویژگی های CADfix :

  • ایمپورت و اکسپورت به اکثر فرمتهای مهم CAD با پشتیبانی از استانداردهای تبدیل داده
  • انجین پیشرفته تعمیر و رفع مشکلات توپولوژیکی در ساختار هندسی مدلهای CAD
  • امکان کار با برنامه در حالتهای ویزاردی و پردازش دسته ای
  • امکان ساده سازی هندسه های پیچیده از طریق آنالیز پیشرفته مدل و کاهش فیچرهای مورد نیاز
  • و …کلمات کلیدی : کد فیکس ، CADfix ، دانلود کد فیکس ، دانلود نرم افزار کدفیکس ، دانلود cadfix ، دانلود نرم افزار CADfix ، معرفی نرم افزار CADfix ، نرم افزار cadfix چیست