Project Scheduler

Project Scheduler

نرم افزار زمانبندی پروژه یک راه حل ساده برای برنامه ریزی کار شما است. شما میتوانید برنامه های دقیق پروژه را ایجاد کنید همه کارهای آینده در لیست کارها و تقویم ها را مشاهده کنید پروژه ها را به موقع و زیر بودجه به پایان رسانید و تمام پروژه های خود را بصورت آنلاین برنامه ریزی کنید.
ProjectManager. به گونه ای طراحی شده است که تیم خود را در این فرآیند درگیر می کنید. با نمودارهای آنلاین Gantt ، کارهای روزانه و نقاط عطف را تنظیم کنید ، تیم ها را مدیریت کنید و با یک نرم افزار در پروژه ها همکاری کنید.
کلمات کلیدی : پروجکت اسکجولر ، Project Scheduler ، دانلود نرم افزار پروجکت اسکجولر ، دانلود نرم افزار project scheduler ، نرم افزار project scheduler چیست ، نحوه نصب نرم افزار project scheduler

Project Scheduler