انجام پروژه امیرا ویزیج ایمیجینگ Amira Visage Imaging

Visage Imaging Amira

Visage Imaging Amira

  نرم افزاری برجسته که حتی بیش از خواسته های مورد نیاز شما برای کار با داده های تصویری بالینی و یا کلینیکی، داده های هسته ای، تصاویر میکروسکپی الکترونی یا اپتیکی، مدل‌های مولکولی، شبیه سازی داده‌ها روی مدل‌های عناصر محدود و همه نوع از تصاویر چند بعدی، بردارها، داده های هندسی و …می‌باشد.
کلمات کلیدی : ویسیج ایمیجینگ امیرا – Visage Imaging Amira  ، دانلود نرم افزار visage imaging amira ، نحوه نصب نرم افزار visage imaging amira ، معرفی نرم افزار ویسیج ایمیجینگ آمیرا