Bentley MicroStation

Bentley MicroStation 

نرم افزاری که محیط کاری شبیه نرم افزار AutoCAD دارد ولی این نرم افزار بیشتر برای نقشه های GPS و GIS سیستم های اطلاعات جهانی کاربرد دارد. سیستم مختصات فوق العاده دقیق در این نرم افزار باعث شده که شرکت های بزرگ اطلاعاتی و امنیتی مانند Garmin و NCC از آن به عنوان نرم افزار پایه در سیستم های خود استفاده نمایند. از دیگر قابلیت های این نرم افزار میتوان به بازیابی و خروجی های متنوع اشاره کرد. فرمت رایج این نرم افزار بیشتر Dgn است. سازمان نقشه برداری ایران کلیه نقشه های 1:25000 خود را که از عکس های هوایی تهیه شده تحت محیط این نرم افزار آماده کرده است.کلمات کلیدی: میکرواستیشن، MicroStation ، نحوه نصب نرم افزار میکرواستیشن ، کرک میکرواستیشن ، دانلود نرم افزار میکرواستیشن ، دانلود نرم افزار microstation ، دانلود microstation ، معرفی نرم افزار bentley microstation