Midas Design

Midas Design

مجموعه نرم افزارهای جامعی برای طراحی جزییات سازه های عمران است. برنامه midas Design مهندسان را قادر می سازد تا طراحی دقیقی از اجزای سازه های مهندسی مانند بیم ها ، ستون ها ، پله ها ، اتصالات فلزی ، دیوارها و دیگر بخش ها داشته باشند. بعد از طراحی جزییات سازه ای به وسیله midas Design+ ، طراح قادر خواهد بود تا طرح خروجی AutoCAD طراحی را ایجاد نماید. همچنین کاربران با استفاده از این برنامه قادر خواهند بود تا سازه ها را به وسیله ایجاد تغییرات پارامترهای طراحی ، بررسی و آنالیز نمایند. برنامه midas Design قابلیت و توان طراحی هر نوع اجزایی را دارد و بر اساس آخرین کدها و استانداردها طراحی شده است و بنابراین نقشه نهایی AutoCAD ، نقشه ای استاندارد و کاربردی خواهد بود.

برنامه Midas Design دارای قابلیت های آنالیز پارامتریکی بوده که موجب برتری آن در میان سایر نرم افزارهای موجود شده است. این برنامه با دارا بودن ابزارها و امکانات متعدد، به منظور تسریع فرآیند طراحی ، ساده سازی کار و افزایش دقت طراحی شده است و مهندسان و معماران می توانند از قابلیت های این برنامه جهت گسترش طراحی ها و کارهای خود استفاده نمایند.کلمات کلیدی : میداس، میداس دیزاین، midas design ، معرفی نرم افزار میداس ، دانلود نرم افزار میداس ، دانلود نرم افزار midas ، دانلود midas ، معرفی نرم افزار midas ، دانلود نرم افزار Midas Design