Lumiscaphe Patchwork3D

LUMISCAPHE PATCHWORK3D

نرم افزار مهندسی طراحی خودرو لومیس کیف پچورک تری دی، داده های CAD را به مدلهای سه بعدی نوری جهت استفاده صنعتی تبدیل می کند. Patchwork 3D استفاده از رندر در زمان واقعی را آسان می کند تا چرخه های طراحی را کوتاه کند ، یا مبنای ارتباط و بازاریابی خود را بر روی رندرهای خیره کننده قرار دهد.

Lumiscaphe Patchwork3D  نرم افزاری قدرتمند در زمینه طراحی خودرو می باشد که شما به وسیله آن قادر به ایجاد و تکمیل ایده های خلاقانه در زمینه طراحی های صنعتی خواهید بود. این نرم افزار محصولی از شرکت Lumiscaphe برای انجام طراحی های دو بعدی و سه بعدی در زمینه طراحی اتومبیل به صورت حرفه ای می باشد .

 نرم افزاری قدرتمند در زمینه طراحی خودرو میباشد که شما به وسیله آن قادر به ایجاد و تکمیل ایده های خلاقانه در زمینه طراحی های صنعتی خواهید بود. این نرم افزار محصولی از شرکت Lumiscaphe برای انجام طراحی های دو بعدی و سه بعدی در زمینه طراحی اتومبیل به صورت حرفه ای می باشد .کلمات کلیدی : لومیس کیف پچورک تری دی، LUMISCAPHE PATCHWORK3D، دانلود نرم افزار لیومس کاف پچ ورک، معرفی نرم افزار، طراحی خودرو، نرم افزار طراحی اجزای ماشین، کاربرد نرم افزار در صنعت خوردو