Sam Leap 5 Bridge Design

Sam Leap 5 Bridge Design

با انتخاب هوشمندانه برای پل های بتونی و فولادی ، اکثر قریب به اتفاق پل های ساخته شده در امروز را به راحتی کنترل کنید. تجزیه و تحلیل نوآورانه ، طراحی و قابلیت بارگذاری بار در یک محیط پیشرفته با LEAP ، یک راه حل قدرتمند مدل سازی و تجزیه و تحلیل برای پل های بتونی کوچک و متوسط ​​و انواع فلزی با هم جمع می شوند. ترکیبی از مدل سازی هندسی ، زیر ساخت و تجزیه و تحلیل ساختار و طراحی و رتبه بندی بار در یک محیط واحد و پر از اطلاعات را تجربه کنید.

Sam Leap 5 Bridge Design 1

کلمات کلیدی : سم لیپ بریج دیزاین ، Sam Leap 5 Bridge Design ، دانلود نرم افزار leap ، دانلود leap ، معرفی نرم افزار sam leap bridge design ، دانلود نرم افزار سم لیپ ، دانلود نرم افزار بریج

Sam Leap 5 Bridge Design