Psychrometric Analyzer

Psychrometric Analyzer V6.8

Psychrometric Analyzer V6.8

سایکرومتریک انالیزر یک نرم افزار کاربردی با ابزاری بسیار مفید جهت طراحی هواساز می باشد.

این نرم افزار در واقع با استفاده از نمودار سایکرومتریک که نقش بسیار مهم و کلیدی در طراحی های تهویه مطبوع ایفا می کند به محاسبه نقاط و پارامترهای مختلف مورد نیاز در پروژه می پردازد .

نکته مهم Psychrometric Analyzer که ان را از دیگر نرم افزار ها متمایز می ساز د سفارشی شدن نرم افزار برای محاسبات مربوط به هواساز می باشد .

سایکرومتریک آنالایزر این امکان را برای طراحان فراهم می اورد که به طراحی هواسازها با کویل پیش گرم ، کویل گرمایش ، کویل سرمایش و همچنین رطوبت زن با همان هیومیدی فایر بپردازند .

از طرفی امکان دسترسی به نمودار و همچنین محاسبه رطوبت نسبی ، دمای کانال ، دمای نقطه تر و دیگر پارمترها به راحتی امکان پذیر می باشد .

برخی از ویژگیهای نرم افزار Psychrometric Analyzer :

  • قابلیت محاسبه رطوبت نسبی ، درصد رطوبت و….
  • امکان محاسبه پارمترهای مورد نیاز هواساز با کویل گرمایش و سرمایش
  • امکان محاسبه پارمترهای مورد نباز هواساز با رطوبت زن بخار
  • قابلیت محاسبه توان موتور فن هواسازها
  • امکان مشاهده نتایج بر حسب سیستم متریک و ips
  • قابلیت تغییر چیدمان کویل ها و فن ها در شماتیک هواساز
  • امکان مشاهده نمودار سایکرومتریک و نمایش نقاط بر روی نمودار
  • امکان استفاده از نرم افزار به صورت پرتابل ( بدون نیاز به نصب )کلمات کلیدی : سایکرومتریک آنالایزر، دانلود psychrometric analyzer، معرفی نرم افزار psychrometric analyzer، کاربرد نرم افزار psychrometric analyzer، سایکرومتریک آنالایزر چیست