انجام پروژه جی پی اس اس GPSS

GPSS

GPSS 

GPSS اصولا برای شبیه سازی سیستم های گسسته (به خصوص صفی) طراحی شده و دارای نوشتارهای (Version ) متعددی است و معمولا برای شبیه سازی از تکنیک پردازش فرایندها استفاده می کند. هر یک از دستورات GPSS یک فعالیت از سیستم شبیه سازی می کند و شامل یک مجموعه پارامترهای ورودی می باشد . در مدل های GPSS اشیا یک سیستم به دو دسته متمایز از یکدیگر تقسیم می شوند که آنها را اشیا سرویس دهنده و سرویس گیرنده می نامیم و یا به عبارت دیگر دسته اول را Facility (وسیله) یا Storage unit (انباره) و دسته دوم را اشیا موقت یا Transaction مینامیم. البته تفاوت وسیله و انباره این است که وسیله در یک زمان توسط یک شی موقت (تا حد گنجایش) به طور همزمان اشغال می گردد.
کلمات کلیدی : جی پی اس اس ، GPSS ، دانلود gpss ، دانلود نرم افزار جی پی اس اس ، دانلود نرم افزار gpss ، نرم افزار gpss چیست ، نحوه نصب نرم افزار gpss

GPSS