5/5 - (1 امتیاز)

Uber Turing Machine

Uber Turing Machine

Uber Turing Machine با استفاده از این برنامه میتوان که ماشین تورینگ را طوری طراحی نمود که عملیات های مختلف مانند جمع کردن یا تفریق یا هر عمل حساب کردنی دیگر را به راحتی انجام دهد و در واقع میتوان گفت که با این ماشین میتوان که عمل های حسابی به صورت پیچیده را با این برنامه انجام داد که این برنامه ی پیشرفته برای پروگرم ها و همینطور برای تجسم کردن و اشکال زدایی نمودن و اجرا نمودن الگوریتم های ماشین میباشد که با استفاده از این برنامه میتوانید یک انتخاب بسیار خوب و مناسب برای مطالعه و برنامه ریزی ماشین های تورینگ داشته باشید و به ساخت راحت الگوریتم ها و قابلیت ذخیره سازی آن ها بر روی دیسک و یا بارگذاری آن ها از روی دیسک بپردازید.

قابلیت های نرم افزار Uber Turing Machine:

  • ساخت راحت الگوریتم ها و قابلیت ذخیره سازی آن ها بر روی دیسک و یا بارگذاری آن ها از روی دیسک
  •  اضافه کردن سریع داده های تکراری بر روی نوار و تأیید درستی یک الگوریتم و اطلاعات نوار
  •  اجرا و اشکال زدایی در سه حالت: نرمال، تک مرحله ای و حالت سریع
  •  یک انتخاب بسیار خوب و مناسب برای مطالعه و برنامه ریزی ماشین های تورینگ
  •  برنامه های قابل اجرا بر روی شبیه ساز ماشین تورینگ عبارتند از: جمع ریاضی، تفریق، تقسیم، ضرب، شمارش باینری و palindrome detection
کلمات کلیدی : اوبر تورینگ ماشین ، Uber Turing Machine ، دانلود uber ، دانلود uber turing machine ، دانلود نرم افزار اوبر تورینگ ماشین ، معرفی نرم افزار uber turing machine ، کاربرد نرم افزار uber turing machine، اوبر ، uber