NI Circuit Design Suite

NI Circuit Design Suite

 نرم افزاری که به شما امکان شبیه سازی و طراحی مدارهای کنترل را می دهد. امکان طراحی با استفاده از ابزارهای استاندارد و همچنین امکان تست مدار از جمله امکاناتی است که در اختیار شما قرار داده شده است. از جمله دیگر موارد قابل ذکر در مورد این نرم افزار می توان به قابلیت آنالیز و گرافیک مناسب طرح ها اشاره کرد. همچنین شایان ذکر از که این نرم افزار از طرح های مرحله ای و همچنین هدایت باس پشتیبانی کامل را به عمل آورده است.

کلمات کلیدی : ان آی سیرکویت دیزاین سوئیت – NI Circuit Design Suite ، دانلود نرم افزار دیزاین سوییت ، دانلود نرم افزار ان ای سیرکویت ، دانلود سیرکت دیزاین ، دانلود سرکت دیزاین سوئیت ، دانلود ni circuit design suite