انجام پروژه ام دی سالیدز MDSolids

Mdsolids V4.1.0

Mdsolids

نرم افزاری آموزش جهت دانشجویانی که درس مکانیک مواد یا مقاومت مصالح یا مکانیک اجسام تغییر شکل را می گذرانند.
این نرم افزار شامل مباحثی مانند تیرها،خمیدیگی،ستون ها ، سازه های محوری ،خرپاها ، خصوصیات برشی و … می باشد .در شکل زیر تحلیل یک نمونه خرپا را مشاهده می کنید .این امکان را به شما می دهد که  مباحث مقاومت مصالح را که در دانشگاه خوانده اید مجسم سازی کنید و به حل مسائل مقاومت مصالح با استفاده از مدل سازی مسئله در این نرم افزار کنید.

کلمات کلیدی : ام دی سالیدز، دانلود mdsolids، دانلود نرم افزار mdsolids، معرفی نرم افزار mdsolids، کاربرد ام دی سالیدز، ام دی سالید، سالیدورک، mdsolids چیست