5/5 - (1 امتیاز)
انجام پروژه اتودسک فابریکیشن AutoDesk Fabrication

Autodesk Fabrication

Autodesk Fabrication

 اتودسک فابریکیشن نرم افزاری در زمینه ساخت و ساز و جزئیات آن بوده که از محتوای تولید کننده خاص برای ایجاد مدل های دقیق تر ، تخمین های بهتر و کمک به ساخت سرویس های خدماتی ساختمان (مکانیکی، الکتریکی، و لوله کشی) استفاده می کند.

Autodesk Fabrication CADmep

  •  از این نرم افزار برای جزئیات ، مختصات و آماده سازی مدل ها جهت ساخت سرویس های خدماتی ساختمان استفاده می شود.

Autodesk Fabrication ESTmep

  • از این نرم افزار برای ایجاد تخمین دقیق کارها و پایش هزینه ها استفاده می شود.

Autodesk Fabrication CAMduct

  • از این نرم افزار برای ساخت و کنترل خط تولید کانال های تهویه هوا استفاده می شود.

برخی ویژگی های مجموعه نرم افزاری Autodesk Fabrication

  • ارتقاء مدل های رویت (Revit model) برای افزایش دقت نقشه های کارگاهی و آماده سازی سیستم ها برای نصب.
  • ارائه ارزیابی دقیق تری از هزینه های پروژه در بخش سرویس های ساختمان و برآورد مناسبی از هزینه پروژه ها.
  • رعایت الزامات ساخت و تولید قطعات ورق های فلزیکلمات کلیدی : اتودسک فابریکیشن، دانلود autodesk fabrication، دانلود فابریکیشن، نرم افزار اتودسک فابریکیشن، معرفی نرم افزار اتودسک فابریکیشن، کاربرد نرم افزار اتودسک فابریکیشن، نرم افزار Autodesk Fabrication