RT

RT

نرم افزاری است که بوسیله آن می توان کارهای احتمالاتی و یا قابلیت اعتماد انجام داد. مثلا فرض کنید یک قاب بتنی داشته باشیم و بخواهیم تاثیر ابعاد و درصد آرماتورها در اعضای مختلف را تعیین کنیم.در این صورت می توانیم پارامترهای مورد نظر را به صورت متغیر تصادفی به برنامه RT داد و این برنامه از طریق لینک با SAP که در داخل آن این امکان وجود دارد ، برای تعداد زیادی مقدار ورودی این کار را انجام دهد و در نهایت میران حساسیت هر یک از پارامترها را تعیین نماید.
در این نرم افزار توزیع های مختلی مانند نرمال،گامبل،بتا،نمایی،لاگ نرمال ، رایلی و …وجود دارد که می توان برای برازش به یک سری داده از آن ها استفاده نمود.


همچنین در این برنامه امکان رگرسیون خطی وجود دارد. این برنامه ترکیب های ریاضی مختلف از یک سری ورودی را می تواند مورد بررسی قرار دهد و در نهایت مشخص کند که خروجی با چه عبارت هایی رابطه خطی دارد.
مثلا اگر مقدار جابه جایی، طول و سختی خمشی به برنامه وارد شود برنامه می تواند مقدار ضرایب رگرسیون خطی را برای هر کدام و ضریب تغییرات آن ها را تعیین کند.
انجام شبیه سازی مونت کارلو ، آنالیز FORM ، آنالیز FOSM و… از دیگر قابلیت های برنامه است. با انجام این آنالیز ها می توان مشخص کرد برای یک تابع حالت حدی از یک سری متغیر تصادفی به ازای چه مقداری از آن ها کمترین احتمال شکست وحود دارد.(نقطه طراحی)
ضمنا این برنامه با برنامه هایی مانند SAP2000 ، ANSYS،Abaqus،OpenSees و.. می تواند لینک شود.
کلمات کلیدی : آر تی ، RT ، نصب نرم افزار rt روی ویندوز ، نصب برنامه windows rt ، دانلود نرم افزار rt ، دانلود نرم افزار آرتی ، دانلود ارتی ، معرفی نرم افزار Rt

RT