انجام پروژه اوپال کالک OpalCalc

OpalCalc

OpalCalc

 نوع جدید از ماشین حساب برای ویندوز بعنوان دفترچه یادداشت و واژه پرداز قابل استفاده میباشد. یکی از تفاوت های این ماشین حساب نبود صفحه کلید اعداد میباشد و اعداد را باید به صورت دستی وارد نرم افزار کنید و تعداد استفاده از دستورها و تعداد خطهای جهت محاسبات نا محدود میباشد. استفاده از محاسبات طولانی و سنگین ، متغیرها ، واحدها ، تبدیل ارز ذخیره سازی محاسبات و چاپ آنها و رنگبندی اعداد و فرمول ها و… از امکانات این نرم افزار کم حجم میباشد.
کلمات کلیدی : اوپال کالک – OpalCalc ، دانلود نرم افزار اوپال کالک ، دانلود اپال کلک ، دانلود نرم افزار opalcalc ، نرم افزار opalcalc  چیست